Hyttetomt

Beliggenhet: Tomten ligger helt nede ved fjorden med utsik mot Heilhornet.
Størrelse: 750 m2
Type tomt: selveier
Infrastruktur: Vann, kloakk, strøm frem til tomten
Pris tomt: kr 540.000,-

Tomteprisen legges til grunn i tilbud for ferdig oppsatt hytte. For kunder som ønsker å sette opp hytten i egen regi, vil det kunne være aktuelt å selge kun tomt